GULFOOD2018

 


麦丽素制芯机

 

MYLIKES CHOCOLATE CORE FORMING MACHINE

 

 

本机是生产麦丽素芯聊的专用设备,用作将经过搅拌后的麦丽素芯料灌注在模板上成型。

浇注速度: 6~7盘/分

生产能力:65千克/小时