GULFOOD2018

 

 

球磨机

 

CHOCOLATE BALL MILL

 

型号300/500/1000/1500

 

巧克力球磨机是巧克力额浆料及其混合物精细研磨的专用设备直译,它通过立式筒体内的钢球与物料不断碰撞和摩擦,使浆料之颗粒由大变小来达到所需要的细度。